Barion Pixel

Csini Butik

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok és a magánélet védelme kiemelten fontos a Csini Butik számára. Ebben az adatvédelmi közleményben világos, egységes és átlátható tájékoztatást szeretnénk nyújtani a Csini Butik ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatok gyűjtéséről, felhasználásáról, feldolgozásáról, tárolásáról stb.

A jelen adatvédelmi közlemény értelmében a „Csini Butik ügyfele” a Csini Butik által kínált termék vagy szolgáltatás korábbi, jelenlegi és potenciális vásárlója vagy felhasználója, hivatalos weboldalunk vagy üzletünk látogatója.

Alapelvek

A CSINI BUTIK a következő alapelvekkel valósítja meg az online magánéleted és az adataid védelme iránti elkötelezettségét.

A CSINI BUTIK a személyes adatok felhasználását törvényes, méltányos, helyes és átlátható módon végzi.

A CSINI BUTIK nem kér el több személyes adatot a szükségesnél, és azokat is kizárólag törvényes célból.

A CSINI BUTIK nem tart meg több adatot a szükségesnél, és semmilyen adatot nem tárol a szükségesnél hosszabb ideig.

A CSINI BUTIK a személyes adatokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi.

Miért dolgozzuk fel az adataidat?

Személyes adataidat veled kapcsolatosan használjuk fel és dolgozzuk fel, például termékeink online vagy boltban történő megvásárlása, weboldalunk felkeresése vagy ügyfélszolgálatunk felkeresése esetén. Személyes adatnak minősül például teljes név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, fizetési információk, vásárlási, rendelési és felhasználási előzmények, IP-cím és egyéb esetekkel kapcsolatos információk (pl. az ügyfélszolgálatunkkal való kapcsolatfelvételkor megadott információk).

A jelen adatvédelmi közlemény egyes szakaszaiban tájékoztatást adunk az információk összes vonatkozó feldolgozásának céljáról.

Ki felel a személyes adataid feldolgozásáért?

A CSINI BUTIK üzemeltetője, Zhou Guixia E.V. felelős a személyes adatok feldolgozásáért a jelen adagvédelmi közlemény hatálya alatt.

Mivel a CSINI BUTIK egy jogi személyből áll, Zhou Guixia E.V. felelős a jelen Adatvédelmi nyilatkozat valamennyi szakaszában leírt személyes adatfeldolgozásáért.

Az alábbi jogalanyok lesznek Veled összefüggésben adatkezelők:

A CSINI BUTIK tulajdonosa: Zhou Guixia E.V.

Székhely: 2890 Tata, Nagy Lajos utca 51.Magyarország

nyilvántartási szám:  54935703

adószám: 56303997-1-31

bankszámlaszám: 22222222-21309373

Meli Business Solutions kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Törökugrató utca 40.

Cégjegyzék szám: 13-09-201759

Adószám: 27068067213

A CSINI BUTIK fent megnevezett kontrollere(i) jelen Adatvédelmi nyilatkozatban együttesen vagy kollektíven „CSINI BUTIK”, „mi” vagy „brandünk” néven említhetők.

Bizonyos körülmények között az adatvédelemért és az Ön magánéletének védelméért való felelősség külső felekkel, például banki és pénzügyi intézményekkel, postai szolgáltatásokkal vagy elektronikus kommunikációs szolgáltatókkal oszlik meg. További tudnivalók a jelen adatvédelmi közlemény egyes szakaszaiban olvashatók.

Hol végezzük az adataidnak feldolgozását?

A tőled kapott begyűjtött személyes adatokat általában Magyarországon tároljuk, de amennyiben szükséges, átadhatók és feldolgozhatók Magyarországon kívüli országban is. A személyes adataid bármilyen hasonló átadását a vonatkozó törvényeknek megfelelően, a törvényi jogaid sérelme nélkül végezzük.

Ki fér hozzá az adataidhoz?

Személyes adataidhoz csak azok férnek hozzá, akiknek azokra az adatfeldolgozás célját képező tevékenységhez szükségük van. A szükséges mértékben a személyes adataid megoszthatók a CSINI BUTIK márkáival, beszállítókkal és alvállalkozókkal (feldolgozókkal és azok alvállalkozóival), amelyek egyes feladatokat elvégeznek a CSINI BUTIK számára; valamint független harmadik felekkel.

Ezenkívül személyes adatokat külső feleknek is kiadhatunk, ha okunk van feltételezni, hogy az ilyen információk felhasználása vagy nyilvánosságra hozatala szükséges vagy tanácsos a következőkhöz: (i) az esetleges törvénysértések kivizsgálása; (ii) olyan személy azonosítása, kapcsolatfelvétele vagy jogi eljárás alá vonása, akik esetleg megsértik a velünk kötött megállapodást; (iii) biztonsági szabálysértések kivizsgálása, vagy együttműködés állami hatóságokkal jogi ügyben; vagy (iv) jogaink, biztonságunk vagy tulajdonunk védelme, ideértve a csalás megelőzését is.

Fenntartjuk a jogot, hogy az Rólad tárolt bármilyen személyes adatot  továbbítsunk abban az esetben, ha harmadik féllel egyesülünk vagy harmadik fél felvásárolja a brandünket, illetve ha más üzleti tranzakción, például átszervezésen esnénk át, vagy ilyen tranzakcióra tennének javaslatot.

Mi a feldolgozás jogalapja?

A CSINI BUTIK nem gyűjthet be, dolgozhat fel, használhat, tárolhat személyes adatokat érvényes jogalap nélkül. A törvényesség származhat a te beleegyezésedből, törvényi kötelezettségből vagy vállalati törvényes érdekeinkből. Begyűjtött személyes adataid minden egyes specifikus feldolgozásakor tájékoztatunk az érvényes jogalapról és a te jogaidról is függetlenül attól, hogy a személyes adataidra törvényes vagy szerződéses okokból van-e szükségünk. Tájékoztatunk arról is, köteles vagy-e megadni a személyes adatokat, és milyen következményekkel járhat, ha megtagadod ezt.

Mik a jogaid?

Hozzáférési jog:

Neked bármikor jogod van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Fordulj az Ügyfélszolgálathoz, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a CSINI BUTIK automatikus úton dolgozza fel személyes adataidat a beleegyezésed vagy hozzájárulásod alapján, jogodban áll kérni, hogy tárolt adataidat strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Neked vagy egy másik félnek. Ez csak általad számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés jogod:

Jogod van kérni személyes adataid helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adataid pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Neked jogod van a CSINI BUTIK által kezelt személyes adataidat bármikor törölni. Kérésednek teljesítését az alábbi helyzetek akadályozhatják:

*folyamatban lévő ügyed van az Ügyfélszolgálattal

*nyitott megrendelésed van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk

*tartozásod van a CSINI BUTIK felé, a fizetési módtól függetlenül

A jogos érdek alapján végzett feldolgozás elleni tiltakozáshoz való jog:

Jogod van tiltakozni személyes adataidnak feldolgozása ellen, amely CSINI BUTIK jogos érdeke szerint történik. CSINI BUTIK nem folytat személyes adataidnak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az érdekeltségeder és jogaidat, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés jogod:

Jogod van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhatsz le:

* követed az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben

A kortlátozás jog:

Jogod van kérelmezni, hogy CSINI BUTIK márkánk korlátozza személyes adataidnak feldolgozását a következő körülmények között:

*ha kifogásolsz valamely a CSINI BUTIK jogos érdekén alapuló adatfeldolgozást, a CSINI BUTIK korlátozza az ilyen adatok mindennemű feldolgozását a jogos érdek igazolásáig.

*ha állításod szerint a személyes adataid helytelenek, CSINI BUTIK márkánknak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.

*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheted a személyes adataid törlését, és helyette kérhetedd személyes adataid korlátozását

*ha CSINI BUTIK márkánknak már nincs szüksége a személyes adataidra, de a jogi kárigényeid megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatod a jogaidat?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet. Ha élni kívánsz a fent meghatározott jogaiddal, vagy ha bármilyen kérdésed van az adatvédelmi szabályzatunkkal vagy az adataidnak feldolgozásával kapcsolatban, bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a

hello@csinibutik.hu email címen

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adataidat mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal a Mengyi.li@melisolutions.com e-mail-címen léphetsz kapcsolatba; kérjük, a tárgysorba írja be a DPO betűket.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel jogod:

Ha panaszod van azzal kapcsolatban, hogy a CSINI BUTIKű miként dolgozza fel és védi a személyes adataidat és magánéletedet, bármikor jogodban áll panaszt tenni a Magyar Adatvédelmi Hatóságnál vagy a lakóhely szerinti ország bármely más illetékes felügyeleti hatóságodnál.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheted a weboldalunkon.

X